Välkommen till Brf Vingen i Täby
     

Senaste Vingtankar
2019-04-25!

     

Vingen

 

Vingen

 

Vingen

 

Vingen

Om ni vill att vi ska ta upp något på styrelsemötet går det bra att skriva till oss, antingen via mail på styrelsen(at)vingentaby.se eller på papper och skicka till Bredablick Förvaltning.

Styrelsemöten under våren 2019

27 maj
26 juni

Mellan styrelsemötena har vi andra möten i arbetsgrupperna och med entreprenörer.

Här hittar du tidigare information från styrelsen!

 

 

Extrastämma
2019-05-30

Extrastämma kommer hållas i föreningslokalen 2019-06-16
kl. 19:00. Kallelse delas som vanligt ut i alla brevlådor senast två veckor innan stämman.

Här kan du ladda ner en fullmakt att använda om du inte själv kan närvara vid extrastämman.

Fullmakt Brf Vingen i Täby 

Stämmoprotokoll 2019
2019-05-13

Stämmoprotokollet finns nu tillgängligt för de som önskar. Kontakta Bredablick Förvaltning så hjälper de dig.

Välkommen på vårstädning
2019-05-11

Söndag 19 maj är det dags för vårstädning! Vi träffas på grillplats 31 kl. 10:00 och delar upp oss för olika uppdrag. Sedan grillar vi korv och fikar. Alla deltar efter förmåga, det är ok att bara komma och umgås också.

Vi ses!

Vårstädning 2019

Det här ska vi göra

Mobil återvinning
2019-05-09

Mobil Återvinningscentral

Onsdag 15 maj finns den mobila återvinningscentralen i Hägernäs, vid Hägernäs Återvinninsstation på Flygbacken 1. Passa på att göra dig av med sådant som du inte får slänga i vår container, t.ex. farligt avfall.

Läs mer på Täby kommuns hemsida.

Störningsjour
2019-04-30

Från 1 maj 2019 anlitar vi Larm Assistans för störningsjour i Vingen. Se mer information här!

Ny styrelse
2019-04-24

Efter gårdagens föreningsstämma ser styrelsen ut som följer:

Ordförande Marie Roth
Sekreterare Maria Jäger
Ledamot Stefan Oblyg
Ledamot Marián Klampár
Ledamot Ola Ödling
Ledamot Anders Schierman Bratt
Suppleant Michael Eriksson
Suppleant Christopher Haase

Motioner till föreningsstämman
2019-01-21

Nu är det dags att lämna in motioner till föreningsstämman som kommer hållas i april. Senast 17 februari ska de vara inlämnade till styrelsen för att behandlas. Motioner inkomna senare än det datumet kommer inte behandlas.

Du kan maila din motion till styrelsen(at)vingentaby.se
Du kommer då få en bekräftelse på att vi tagit emot din motion, skicka mailet igen om du inte erhåller någon bekräftelse.

Det går också bra att skriva på vanligt papper och lägga i brevlådan på gaveln av den lilla grå träbyggnaden, Radarvägen 43.

Nya stadgar
2019-01-21

De stadgar vi klubbade igenom på ordinarie föreningsstämma och extrastämma 2018 är nu godkända och registrerade av Bolagsverket. Du hittar dem här!

Stämmoprotokoll
2018-06-25

Protokollet från föreningsstämman 31 maj 2018 finns nu tillgängligt hos vår förvaltare, Bredablick förvaltning.

Kontakta dem om du vill ha ett utskrivet protokoll. Kontaktuppgifter hittar du här.

Om du anmäler dig till Vingens maillista får du protokollet mailat till dig direkt när det är klart. Anmäl dig genom att skicka ett mail till styrelsen(at)vingentaby.se
(för att undvika spam har vi tagit bort @ i mailadressen ovan, när du mailar till oss byter du ut (at) mot @ så kommer mailet fram)

Styrelsens arbetsordning verksamhetsåret 2018/2019
2018-06-21

Styrelsen har antagit sin arbetsordning för verksamhetsåret 2018/2019

Klicka här för att hämta den

Föreningsstämma 31 maj 2018
2018-06-04

På föreningsstämma 31 maj 2018 beslutades att styrelsen skulle få ett tillskott med en suppleant. Nu ser styrelsen ut som följer:

Ordförande Marie Roth
Sekreterare Susanne Holmgren
Ledamot Per Brissman
Ledamot Maria Jäger
Ledamot Victor Sedin
Suppleant Michael Eriksson

Klicka här för att titta på årsredovisningen för 2017

Stämmoprotokollet finns tillgängligt senast tre veckor efter stämman, om man är med i vår maillista får man det på mailen. Anmäl dig till vår maillista genom att skicka ett mail till styrelsen(at)vingentaby.se så missar du ingen information.

 

Styrelsen

Vingen

 

Välkommen till Brf Vingen i Täby

 

Vingen

Informationsblad

Så fungerar en bostadsrättsförening

Störningsanmälan

Andrahandsuthyrning information

Ansökan om andrahandsuthyrning i Vingen

Avtal om andrahands-uthyrning i Vingen

Återvinna farligt avfall

Miljö- och återvinnings-stationer i Täby

Sorteringsguide

Skydda dig och dina
grannar mot brand

Skydda ditt hem mot bränder

Om bränder - för barn

Goda råd om brandskydd i flerbostadshus

Goda råd om brandvarnare

Goda råd om brand i hemmet

Goda råd om anslutnings-kablar

Goda råd om halogenlampor

Goda råd om handbrand-släckare

Goda råd om jordfelsbrytare

Information från ComHem

ComHem kanalplatslista

Goda råd om säkerhets-dörrar

Utan tillfälle - inget brott!

Bibliotekets filial i Hägernäs

 

     

 

© 2019 Brf Vingen i Täby

Utvecklad av Marie Roth